Skip to content

Frozen Shoulder

Wat is het? Hoe herken ik het?

‘Frozen Shoulder’ betekent letterlijk bevroren schouder. Een andere term hiervoor is ‘adhesieve capsulitis’, dit betekent verkleefd en ontstoken kapsel. 

De klacht komt vaak voor en kan veel problemen veroorzaken. Omdat er sprake kan zijn van een forse bewegingsbeperking wordt men gehinderd in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en sport. 

De prognose is gunstig als je kijkt naar de bewegingsbeperking en pijn. Deze verdwijnen in de meeste gevallen volledig. Vaak is het echter wel een langdurig beloop.
Doorgaans kun je 3 fases onderscheiden: 

Fase 1: “Freezing fase” (bevriezende fase)
Deze fase kan 2 tot 9 maanden duren. Pijn staat op de voorgrond en gaat gepaard met toenemende stijfheid van de schouder. Vaak is de nachtrust verstoord door de pijn waardoor de patiënt vermoeid kan raken.

Fase 2: ‘Frozen fase’  (bevroren fase)
Deze fase duurt 4 tot 12 maanden. De pijn neemt geleidelijk af, maar de stijfheid blijft aanwezig. Pijn is er alleen bij eindstandige bewegingen

Fase 3: ‘Thawing fase’ (ontdooiende fase)
Deze fase duurt van 12 tot 42 maanden. De pijn zal langzaam verdwijnen, en de bewegingsvrijheid zal terugkeren tot bijna normaal niveau.

In elke fase zal de rol van de arts of fysiotherapeut variëren om het herstel optimaal te ondersteunen en te begeleiden. In fases met veel pijn worden vaak injecties in het gewricht gegeven; indien de bewegingsbeperking overheerst is oefentherapie belangrijk.

Wat veroorzaakt het?

De daadwerkelijke oorzaak van een frozen shoulder is onbekend. Wel zijn er factoren die de kans verhogen om een frozen shoulder te krijgen.

  • (Gedwongen) Langdurige rust van de schouder (immobilisatie).
  • Na verwonding van de schouder door een ongeval of operatie.
  • (Langdurige) Overbelasting.
  • Aandoeningen en ziekten zoals diabetes (suikerziekte), schildklieraandoeningen,een beroerte, hart- en long aandoeningen, ziekte van Parkinson enz.

Klachten en verschijnselen
Typisch bij een frozen shoulder is dat de pijn en bewegingsbeperking de drie fases van ontwikkeling doorlopen. 

Overige, ook vaak voorkomende klachten zijn:

  • Diffuse pijn in rust, hevige pijn bij bewegen.
  • Verstoorde nachtrust bij het liggen op de aangedane zijde (vooral in fase 1).
  • Pijn die uitstraalt naar de bovenarm en in sommige gevallen zelfs in de onderarm.
  • Snelle bewegingen van de arm geven heftige pijn.
  • Flinke bewegingsbeperkingen in meerdere richtingen leidend tot problemen bij bovenhandse werkzaamheden, en bij bewegingen waarbij men de hand op de rug moet brengen (vooral in fase 2).

Wat kan ik er aan doen?

Zoals eerder verteld doorloopt deze klacht de 3 verschillende fases. Daar kun je helaas niks aan veranderen. Wel kun je, ongeacht in welke fase je zit, de arm blijven bewegen zo veel als kan. Dit geldt ook voor de nek en rug, die onderdeel uitmaken van de schoudergordel. 
Hiervoor zijn verschillende oefeningen beschikbaar. Ze staan nog niet op onze website, maar neem gerust contact met ons op via een van onze kanalen, dan helpen we je op weg. 

Je kunt in samenspraak met de huisarts en/of fysiotherapeut overwegen om een injectie te laten zetten. Dit kan helpen met de pijn en/of beweeglijkheid. Ook pijnmedicatie en onstekingsremmers kunnen een optie zijn om je door de vervelende fases te helpen. Deze kunnen bijvoorbeeld helpen om de nachtrust te verbeteren. 

Andere hoofdpijn klachten

Cervicogene hoofdpijn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Clusterhoofdpijn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Maak een afspraak

Bel, Whatsapp of mail ons om gemakkelijk een afspraak in te plannen.

Maak een afspraak

Bel, Whatsapp of mail ons om gemakkelijk een afspraak in te plannen.